Asana, Instagantt och Sunrise

Jag har gått tillbaka till ett gammalt favoritverktyg, asana. Det låter dig få koll på alla uppgifter du ska göra. Och med instagantt blir det enkelt att se när du behöver göra dem. Där gör du nämligen ett ganttschema för ditt projekt och varje deadline läggs automatiskt in i asana. Jag använder också Sunrise calendar, då kommer varje deadline och todo automatiskt in i din kalender.

PS. Styrkan med asana kommer fram när flera jobbar på samma projekt. Du kan dela ut uppgifter och se till så att tidsplanen hålls etc.

Introduktion till asana:

Introduktion till sunrise:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *